Algemene voorwaarden

  • Inventaris en waarborg: Enkel reserveringen van personen die 18 jaar of ouder zijn worden geaccepteerd. Het is de huurder niet toegestaan de vakantiewoning onder welke benaming of uit welke hoofde dan ook aan andere dan bij de reservering genoemde personen in gebruikt te geven. De vakantiewoning mag slechts bewoond worden door het aantal opgegeven personen op het ogenblik van de reservatie.
  • Check-in en Vertrek: Check-in vindt plaats tussen 16h en 19h.  Vertrek gebeurt voor 11h. De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurders netjes opgeleverd. Iedere schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaars gemeld te worden. Bij later betrekking of voortijdige beïndiging van het verblijf in de vakantiewoning blijft de volledige huurprijs verschuldigd.
  • Betalingen: Indien het een reservering betreft binnen de 30 dagen voor aanvang van het verblijf dient u het volledige bedrag binnen 7 dagen na reservering per bank over te maken op ons rekeningnummer.Bij vroegtijdige boeking dient u 50% van de totaalsom te voldoen binnen de 7 dagen, het restant (50% van de gehele huurprijs) dient u 30 dagen voor aanvang van het verblijf geheel over te maken op ons rekeningnummer.

Annuleringsvoorwaarden

De huurder mag op elk ogenblik het contract opzeggen, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding die als volgt bepaald wordt:

  • Tot 60 dagen voor de aankomst: 50% van de reeds betaalde voorschotten.
  • Tussen de 60 en de 30 dagen voor aankomst: 80% van het reeds betaalde bedrag.
  • Tussen de 30 dagen en de dag van aankomst: 100% van het reeds betaalde bedrag.